Nhóm sản phẩm

Thiết bị điện

 • Đồng hồ điện công nghiệp đa năng
  Đồng hồ điện công nghiệp đa năng
  2.783.000 - VND
 • Đồng hồ đo dòng điện mặt vuông
  Đồng hồ đo dòng điện mặt vuông
  393.000 - VND
 • Đồng hồ đo dòng điện mặt vuông loại nhỏ
  Đồng hồ đo dòng điện mặt vuông loại nhỏ
  393.000 - VND
 • Đồng hồ đo điện áp-dòng điện-tần số
  Đồng hồ đo điện áp-dòng điện-tần số
  1.150.000 - VND
 • Đồng hồ đa năng cho mạng điện ba pha
  Đồng hồ đa năng cho mạng điện ba pha
  2.239.000 - VND
 • Ống nối cáp đồng M35
  Ống nối cáp đồng M35
 • Ống nối cáp đồng M50
  Ống nối cáp đồng M50
 • Đầu cốt đồng M4
  Đầu cốt đồng M4
  700 - VND
 • Đầu cốt đồng M50
  Đầu cốt đồng M50
  4.500 - VND
 • Đầu cốt đồng M70
  Đầu cốt đồng M70
  6.500 - VND
 • Đầu cốt đồng SC95
  Đầu cốt đồng SC95
  8.500 - VND
 • Đầu cốt đồng M120
  Đầu cốt đồng M120
  13.000 - VND
 • BIẾN DÒNG CT của Selec
  BIẾN DÒNG CT của Selec
  335.000 - 1.829.000 VND
 • Biến dòng đo lường MCT
  Biến dòng đo lường MCT
  138.000 - 1.150.000 VND
 • Biến dòng bảo vệ PCT
  Biến dòng bảo vệ PCT
  464.000 - 1.420.000 VND
 • Ống nối cáp đồng M70
  Ống nối cáp đồng M70
 • Ống nối cáp đồng M95
  Ống nối cáp đồng M95
 • Ống nối cáp đồng M120
  Ống nối cáp đồng M120
 • Ống nối cáp nhôm
  Ống nối cáp nhôm
 • Đầu cốt đồng M240
  Đầu cốt đồng M240
  25.000 - VND
 • Đầu cốt đồng 2 lỗ cáp to
  Đầu cốt đồng 2 lỗ cáp to
 • Đầu cốt đồng 2 lỗ cáp M25
  Đầu cốt đồng 2 lỗ cáp M25
 • Đầu cốt đồng 2 lỗ cáp M35
  Đầu cốt đồng 2 lỗ cáp M35
 • Đầu cốt đồng 2 lỗ cáp M50
  Đầu cốt đồng 2 lỗ cáp M50
 • Đầu cốt đồng 2 lỗ cáp M70
  Đầu cốt đồng 2 lỗ cáp M70
 • Đầu cốt đồng 2 lỗ cáp M95
  Đầu cốt đồng 2 lỗ cáp M95
 • Đồng hồ đo cường độ dòng điện một pha
  Đồng hồ đo cường độ dòng điện một pha
  363.000 - VND
 • Đồng hồ đo cường độ dòng điện một pha...
  Đồng hồ đo cường độ dòng điện một pha...
  666.000 - VND
 • Đồng hồ đo cường độ dòng điện MA12-AC...
  Đồng hồ đo cường độ dòng điện MA12-AC...
  587.000 - VND
 • Đồng hồ đo cường độ dòng điện MA12-AC...
  Đồng hồ đo cường độ dòng điện MA12-AC...
  587.000 - VND
 • Đồng hồ đo dòng điện mặt vuông MA302-...
  Đồng hồ đo dòng điện mặt vuông MA302-...
  393.000 - VND
 • Đồng hồ đo dòng điện cường độ cao
  Đồng hồ đo dòng điện cường độ cao
  545.000 - VND
 • Đồng hồ đo Điện áp MV15
  Đồng hồ đo Điện áp MV15
  363.000 - VND
 • Đồng hồ đo Điện áp MV205
  Đồng hồ đo Điện áp MV205
  363.000 - VND
 • Đồng hồ đo Điện áp MV305
  Đồng hồ đo Điện áp MV305
  363.000 - VND
 • Đồng hồ đo Điện áp trung và hạ thế
  Đồng hồ đo Điện áp trung và hạ thế
  484.000 - VND
 • Đồng hồ đo tần số MF16
  Đồng hồ đo tần số MF16
  424.000 - VND
 • Đồng hồ đo tần số MF216
  Đồng hồ đo tần số MF216
  436.000 - VND
 • Đồng hồ đo tần số MF316
  Đồng hồ đo tần số MF316
  436.000 - VND
 • Đồng hồ đo Hệ Số CosPhi MP14
  Đồng hồ đo Hệ Số CosPhi MP14
  545.000 - VND
 • Đồng hồ đo Hệ Số CosPhi MP214
  Đồng hồ đo Hệ Số CosPhi MP214
  545.000 - VND
 • Đồng hồ đo Hệ Số CosPhi MP314
  Đồng hồ đo Hệ Số CosPhi MP314
  545.000 - VND
 • Đồng hồ đo Điện áp MV15-AC-20/200V
  Đồng hồ đo Điện áp MV15-AC-20/200V
  587.000 - VND
 • Đồng hồ đo Điện áp MV15-AC-200/2000mV
  Đồng hồ đo Điện áp MV15-AC-200/2000mV
  587.000 - VND
 • Đồng hồ đo Dòng điện một chiều
  Đồng hồ đo Dòng điện một chiều
  587.000 - VND
 • Đồng hồ đo Dòng điện một chiều MA12-D...
  Đồng hồ đo Dòng điện một chiều MA12-D...
  587.000 - VND
 • Đồng hồ đo Dòng điện một chiều MA12-D...
  Đồng hồ đo Dòng điện một chiều MA12-D...
  587.000 - VND
 • Đồng hồ đo Dòng điện một chiều MA12-7...
  Đồng hồ đo Dòng điện một chiều MA12-7...
  533.000 - VND
 • Đồng hồ đo dòng điện một chiều MA302-...
  Đồng hồ đo dòng điện một chiều MA302-...
  549.000 - VND
 • Đồng hồ đo Điện áp dòng một chiều
  Đồng hồ đo Điện áp dòng một chiều
  685.000 - VND
 • Đồng hồ đo dòng xoay chiều MA501
  Đồng hồ đo dòng xoay chiều MA501
  557.000 - VND
 • Đồng hồ đo dòng xoay chiều MA201
  Đồng hồ đo dòng xoay chiều MA201
  617.000 - VND
 • Đồng hồ đo dòng điện ba pha MA2301
  Đồng hồ đo dòng điện ba pha MA2301
  744.000 - VND
 • Đồng hồ đo điện áp xoay chiều một pha...
  Đồng hồ đo điện áp xoay chiều một pha...
  545.000 - VND
 • Đồng hồ đo điện áp xoay chiều một pha...
  Đồng hồ đo điện áp xoay chiều một pha...
  605.000 - VND
 • Đồng hồ đo điện áp ba pha MV2307
  Đồng hồ đo điện áp ba pha MV2307
  714.000 - VND
 • Đồng hồ đo điện năng tiêu thụ KWh
  Đồng hồ đo điện năng tiêu thụ KWh
  1.573.000 - VND
 • Đồng hồ đo điện năng tiêu thụ EM368-C
  Đồng hồ đo điện năng tiêu thụ EM368-C
  2.178.000 - VND
 • Đồng hồ đo đa chức năng MFM384-C
  Đồng hồ đo đa chức năng MFM384-C
  3.328.000 - VND
 • Đồng hồ đo đa chức năng MFM383A-C
  Đồng hồ đo đa chức năng MFM383A-C
  2.783.000 - VND
 • Rơ le bảo vệ dòng điện một pha 900CPR...
  Rơ le bảo vệ dòng điện một pha 900CPR...
  1.456.000 - VND
 • Rơ le bảo vệ dòng điện một pha 900CPR...
  Rơ le bảo vệ dòng điện một pha 900CPR...
  1.714.000 - VND
 • Đồng hồ đo đa chức năng MFM384-R-C
  Đồng hồ đo đa chức năng MFM384-R-C
  3.328.000 - VND
 • Bộ điều khiển tụ bù APFC 147-108
  Bộ điều khiển tụ bù APFC 147-108
  2.223.000 - VND
 • Bộ điều khiển tụ bù APFC 147-112
  Bộ điều khiển tụ bù APFC 147-112
  2.700.000 - VND
 • Bộ điều khiển nhiệt độ TC52
  Bộ điều khiển nhiệt độ TC52
  500.000 - VND
 • Bộ điều khiển nhiệt độ TC544A
  Bộ điều khiển nhiệt độ TC544A
  897.000 - VND
 • Bộ điều khiển nhiệt độ TC544B
  Bộ điều khiển nhiệt độ TC544B
  731.000 - VND
 • Bộ điều khiển nhiệt độ TC244AX
  Bộ điều khiển nhiệt độ TC244AX
  947.000 - VND
 • Bộ điều khiển nhiệt độ TC344AX
  Bộ điều khiển nhiệt độ TC344AX
  996.000 - VND
 • Bộ điều khiển nhiệt độ TC533AX
  Bộ điều khiển nhiệt độ TC533AX
  747.000 - VND
 • Bộ điều khiển nhiệt độ TC533BX
  Bộ điều khiển nhiệt độ TC533BX
  626.000 - VND
 • Bộ điều khiển nhiệt độ TC513AX
  Bộ điều khiển nhiệt độ TC513AX
  626.000 - VND
 • Bộ điều khiển nhiệt độ TC513BX
  Bộ điều khiển nhiệt độ TC513BX
  610.000 - VND
 • Bộ điều khiển nhiệt độ TC203AX
  Bộ điều khiển nhiệt độ TC203AX
  698.000 - VND
 • Bộ điều khiển nhiệt độ TC303AX
  Bộ điều khiển nhiệt độ TC303AX
  800.000 - VND
 • Bộ điều khiển nhiệt độ CH403-3-NTC
  Bộ điều khiển nhiệt độ CH403-3-NTC
  522.000 - VND
 • Bộ điều khiển đa chức năng PIC101A-T-230
  Bộ điều khiển đa chức năng PIC101A-T-230
  747.000 - VND
 • Bộ điều khiển đa chức năng PIC101A-VI...
  Bộ điều khiển đa chức năng PIC101A-VI...
  747.000 - VND
 • Bộ điều khiển đa chức năng PIC101A-VI...
  Bộ điều khiển đa chức năng PIC101A-VI...
  1.034.000 - VND
 • Bộ điều khiển đa chức năng PIC152N
  Bộ điều khiển đa chức năng PIC152N
  1.091.000 - VND
 • Bộ điều khiển đa chức năng PIC1000D
  Bộ điều khiển đa chức năng PIC1000D
  2.753.000 - VND
 • Bộ điều khiển đa chức năng PIC1000E
  Bộ điều khiển đa chức năng PIC1000E
  3.394.000 - VND
 • Bộ điều khiển lập trình MM3030 - 3 - P1
  Bộ điều khiển lập trình MM3030 - 3 - P1
  5.508.000 - VND
 • Bộ điều khiển lập trình MM3032 - P1
  Bộ điều khiển lập trình MM3032 - P1
  4.955.000 - VND
 • Bộ định thời gian 800POD
  Bộ định thời gian 800POD
  832.000 - VND
 • Bộ định thời gian 800SQ-A
  Bộ định thời gian 800SQ-A
  290.000 - VND
 • Bộ định thời gian 800XC
  Bộ định thời gian 800XC
  499.000 - VND
 • Bộ định thời gian 800SD-2
  Bộ định thời gian 800SD-2
  348.000 - VND
 • Bộ định thời gian 600ST-240
  Bộ định thời gian 600ST-240
  348.000 - VND
 • Bộ định thời gian 600ST-110
  Bộ định thời gian 600ST-110
  348.000 - VND
 • Bộ định thời gian 600ST-24
  Bộ định thời gian 600ST-24
  348.000 - VND
 • Bộ định thời gian 600U
  Bộ định thời gian 600U
  499.000 - VND
 • Bộ định thời gian 600SD-2-230
  Bộ định thời gian 600SD-2-230
  444.000 - VND
 • Bộ định thời gian 600SD-2-110
  Bộ định thời gian 600SD-2-110
  444.000 - VND
 • Bộ định thời gian 600DT
  Bộ định thời gian 600DT
  650.000 - VND
 • Bộ định thời gian 600DT
  Bộ định thời gian 600DT
  650.000 - VND
 • Bộ định thời gian XT546
  Bộ định thời gian XT546
  798.000 - VND
 • Bộ định thời gian XT246
  Bộ định thời gian XT246
  798.000 - VND
 • Bộ định thời gian XT346
  Bộ định thời gian XT346
  798.000 - VND