Nhóm sản phẩm

Cơ khí tổng hợp

Khuôn mẫu

 • Vải tiêu âm
  Vải tiêu âm
 • Bông sợ khoáng Rockwool dạng tấm làm ...
  Bông sợ khoáng Rockwool dạng tấm làm ...
 • Cuộn có lưới bọc ống hơi nóng
  Cuộn có lưới bọc ống hơi nóng
 • Ống định hình sợi thủy tinh bọc ống n...
  Ống định hình sợi thủy tinh bọc ống n...

Cơ khí tổng hợp khác

 • Ốc siết cáp M20
  Ốc siết cáp M20
 • Ốc siết cáp M16
  Ốc siết cáp M16
 • Ốc siết cáp M14
  Ốc siết cáp M14
 • Ốc siết cáp M12
  Ốc siết cáp M12
 • Ốc siết cáp M10
  Ốc siết cáp M10
 • Ốc siết cáp M8
  Ốc siết cáp M8
 • Ốc siết cáp M6
  Ốc siết cáp M6
 • Tăng đơ thép mạ kẽm M20
  Tăng đơ thép mạ kẽm M20